ฉันควรทำอย่างไรหากหูฟังข้างหนึ่งสูญหาย

ใช้ "Find My Earbud" (ค้นหาหูฟังของฉัน) ในแอป NOTHING X คุณสมบัตินี้จะสั่งให้หูฟังเล่นเสียงเพื่อช่วยคุณค้นหาหูฟัง