ฉันควรทำอย่างไรหากแอปหยุดทำงาน

คุณสามารถแก้ไขปัญหาของแอป NOTHING X โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ไปที่ Google Play หรือ App Store ของ iOS เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแอปเวอร์ชันล่าสุด 2. หากคุณมีแอป NOTHING X เวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้ว ให้ปิดแอปและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปไม่ได้ทำงานอยู่ในเบื้องหลัง จากนั้นเปิดแอปอีกครั้ง - Android: ไปที่การตั้งค่า>การจัดการแอป>รายการแอป>แอป NOTHING X>ล้างแคช แล้วเปิดแอปอีกครั้ง - iOS: เปิดการตั้งค่า>ทั่วไป>รายการแอป>พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone>แอป NOTHING X>ล้างแคช แล้วเปิดแอปอีกครั้ง 3. หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ถอนการติดตั้ง แล้วติดตั้งแอปอีกครั้ง หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวอร์ชันระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของคุณใช้งานร่วมกับแอป NOTHING X ได้