เหตุใดหูฟังของฉันจึงไม่สามารถชาร์จเต็มได้

  1. หากเคสชาร์จแบตหมดโดยสิ้นเชิง ให้ชาร์จต่อไป 4 ชม. แล้วลองสังเกตดูอีกครั้ง
  2. เปลี่ยนสายและที่ชาร์จเพื่อดูว่าใช้งานได้หรือไม่
  3. ชาร์จหูฟังในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำลงและลองอีกครั้ง หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดนำอุปกรณ์ของคุณและหลักฐานการซื้อไปที่ศูนย์บริการ Nothing ที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอรับความช่วยเหลือ