ทำไมแบตเตอรี่ถึงหมดไวเกินไป

  1. การใช้พลังงานจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ต่างๆ Ear (stick) จะใช้พลังงานสูงสุดในระหว่างการโทร
  2. เป็นเรื่องปกติที่เปอร์เซ็นต์จะแตกต่างกัน 0 ถึง 10% ระหว่างหูฟังข้างซ้ายและข้างขวาเมื่อใช้งานทั้งสองข้างพร้อมกัน
  3. อัปเกรดแอป NOTHING X ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดใน App Store จากนั้นไปที่การตั้งค่า>การอัปเดตเฟิร์มแวร์
  4. กดปุ่มบนเคสชาร์จค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดนำอุปกรณ์ของคุณและหลักฐานการซื้อไปที่ศูนย์บริการ Nothing ที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอรับความช่วยเหลือ