เพราะเหตุใด Bass Lock จึงใช้งานไม่ได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการตรวจจับในหูแล้ว หากปิดตัวเลือกนี้อยู่ Bass Lock จะไม่ใช้งาน