ฉันจะทำให้การตัดเสียงรบกวนดีขึ้นได้อย่างไร

ซึ่งอาจเกิดจากการปิดผนึกจุกหูฟัง โปรดเปิดแอป Nothing X และทำการทดสอบความกระชับของจุกหูฟังในการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อลองแก้ไขปัญหา