ฉันควรทำอย่างไรหากไม่สามารถบันทึกรูปถ่ายได้

โปรดลองทำดังนี้

1. ลองถ่ายภาพเพิ่มเติมเพื่อดูว่าสามารถบันทึกได้หรือไม่
2. ตรวจสอบว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์เพียงพอหรือไม่ หากต้องการ เพิ่มพื้นที่ว่างเพื่อจัดเก็บรูปภาพ
3. ไปที่การตั้งค่า > แอป > ดูแอปทั้งหมด > ค้นหากล้อง > พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและแคช > ล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และ ล้างแคช จากนั้นลองถ่ายรูป
4. สำรองข้อมูลสำคัญและเรียกคืนโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงานหรืออัปเดตระบบเป็นเวอร์ชันล่าสุด