ไมโครโฟนทำงานผิดปกติ

ถ้าไมโครโฟนมีปัญหาจนผู้อื่นไม่ได้ยินขณะคุยโทรศัพท์ โปรดทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฟิร์มแวร์ที่ติดตั้งเป็นตัวล่าสุด
2. อัดเสียงแล้วเล่นเพื่อทดสอบไมค์
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งสกปรกอุดกั้นไมค์ทั้งสามตัว
4. ตัดการเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อหูฟังอีกครั้ง
5. รีเซ็ตอุปกรณ์