ฉันควรทำอย่างไรถ้า Wi-Fi ไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ?

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
1. ปิดและเปิด Wi-Fi
2. ลองใช้ Wi-Fi อื่น
3. ลองล้างข้อมูล WLAN: การตั้งค่า>เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต>อินเทอร์เน็ต>Wi-Fi>เครือข่ายที่บันทึกไว้ เลือกชื่อ WiFi ที่ตรงกัน เลือก ลืม แล้วเชื่อมต่อใหม่ในภายหลัง
ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป