ฉันจะทำอย่างไรหากมีเสียงส่วนเกินในขณะเล่นวิดีโอ


โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
1. ลองเล่นวิดีโออื่นเพื่อดูว่ายังเกิดปัญหาอยู่หรือไม่
2. สำรองข้อมูลที่สำคัญ แล้วคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
3. ฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมภายในลำโพงอาจเป็นสาเหตุของปัญหา หากเป็นเช่นนั้น จำเป็นต้องทำความสะอาดขั้นพื้นฐาน
ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป