ฉันจะทำอย่างไรหากโทรศัพท์บูตเครื่องช้าหลังจากการอัปเกรดซอฟต์แวร์

การทำงานช้าเป็นเรื่องปกติ ที่เป็นเช่นนี้เพราะหลังจากโทรศัพท์ของคุณได้รับการอัปเดต ระบบจำเป็นต้องโหลดข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง