ถ้าส่งข้อความเสียงในเกมไม่ได้ต้องทำอย่างไร

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
1. ไปที่การตั้งค่า> ความเป็นส่วนตัว> ตัวจัดการการอนุญาต>ไมโครโฟน เพื่อยืนยันว่าเกมมีฟังก์ชั่นไมโครโฟนหรือไม่ ถ้ามี ให้เปิดฟังก์ชั่นนี้ด้วย
2. ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
3. เข้าไปในเกม แล้วไปที่ ข้อมูลแอป>พื้นที่จัดเก็บและแคช>ล้างแคช แล้วล้างข้อมูล

ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ถอนการติดตั้งเกมแล้วติดตั้งใหม่