ฉันจะทำอย่างไรหากระหว่างโทรศัพท์ เสียงขาดหายเป็นช่วงๆ

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
1. หากสัญญาณในการโทรไม่ดี เราขอแนะนำให้คุณวางสายโทรศัพท์แล้วโทรอีกครั้ง
2. สภาพแวดล้อมของเครือข่ายไม่ดี เช่น สัญญาณอ่อน สัญญาณไม่เสถียร เป็นต้น ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการติดต่อสื่อสารที่ดี โปรดลองเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเครือข่าย
3. หากมีรถไฟความเร็วสูงหรือถนนไฮเวย์อยู่ใกล้ๆ โปรดลองเปลี่ยนไปใช้สภาพแวดล้อมแบบอื่น
4. หาก SIM การ์ดชำรุดมากหรือมีหน้าสัมผัสที่ไม่ดี ให้ใส่การ์ดอีกครั้งหรือเปลี่ยนการ์ด
5. สำรองข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (หมายเลขโทรศัพท์ และ SMS เป็นต้น) แล้วคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
6. หลังจากสำรองข้อมูลโทรศัพท์มือถือแล้ว ให้รีเฟรชโทรศัพท์หรืออัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด
ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป