ฉันจะทำอย่างไรหากไฟแบตเตอรี่ตกลงอย่างรวดเร็ว และฉันจะตรวจสอบรายละเอียดการสิ้นเปลืองพลังงานได้อย่างไร

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
1. ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ แบตเตอรี่จะมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานที่รวดเร็ว:
ที่อุณหภูมิต่ำ การทำงานของแบตเตอรี่ลิเธียมจะเสื่อมลง ส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น นี่คือปรากฏการณ์ตามปกติ เมื่อโทรศัพท์มือถือกลับมาที่อุณหภูมิห้องปกติ แบตเตอรี่จะกลับสู่สภาวะปกติ
2. มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานที่รวดเร็วกับเครือข่าย 5G:
เมื่อโทรศัพท์มือถือใช้เครือข่าย 5G เครือข่าย 4G จะเปิดทำงานพร้อมกัน ดังนั้นจะมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้เครือข่าย 4G เพียงอย่างเดียว คุณสามารถเปิดหรือปิดได้ตามความต้องการของคุณ (พาธ:การตั้งค่า>เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต>SIM>ประเภทเครือข่ายที่ต้องการ
3. มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานที่รวดเร็วหลังจากการอัปเกรด:
หลังจากที่อัปเกรดโทรศัพท์มือถือแล้ว เนื่องจากการรวมระบบและการปรับประสิทธิภาพของระบบ จะทำให้มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ขอแนะนำให้คุณรีสตาร์ทโทรศัพท์หลังจากหน้าจอดับลงและชาร์จเป็นเวลาหนึ่งคืนหลังจากการอัปเกรด หรือโทรศัพท์จะคืนสภาพด้วยตนเองหลังจากใช้งานตามปกติ 2-3 วัน
4. ตรวจสอบรายละเอียดของอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของโทรศัพท์:
คุณสามารถไปที่ "การตั้งค่า>แบตเตอรี่>การใช้แบตเตอรี่" ในโทรศัพท์ของคุณเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง