ฉันจะทำอย่างไรหากโทรศัพท์เริ่มการทำงานของระบบได้ช้ามาก

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
1. เข้าไปที่หน้าการตั้งค่าการเริ่มทำงานอัตโนมัติของโทรศัพท์ และยกเลิกการเรียกใช้อัตโนมัติของแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโหมดเรียกใช้อัตโนมัติ (โทรศัพท์บางรุ่นไม่มีตัวเลือกการเริ่มทำงานอัตโนมัติ)
2. ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันบางแอปที่ไม่ค่อยได้ใช้
3. ตรวจสอบว่าโทรศัพท์มีการแจ้งแตือนแบบพุชสำหรับเฟิร์มแวร์/ระบบหรือไม่ หากมี โปรดอัปเกรดโทรศัพท์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด การตั้งค่า>ระบบ>การอัปเดตระบบ
4. หากไม่ได้ผล โปรดสำรองข้อมูลในโทรศัพท์ (เช่น รายชื่อติดต่อ ข้อความ เป็นต้น) และคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน