ฉันจะทำอย่างไรหากไม่สามารถบันทึกรูปภาพได้

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
1. ลองถ่ายภาพเพิ่มเติมเพื่อดูว่าโทรศัพท์บันทึกรูปภาพเหล่านั้นได้หรือไม่
2. ตรวจสอบพื้นที่ว่างที่มาพร้อมโทรศัพท์ว่ามีเพียงพอหรือไม่ หากจำเป็น ให้เพิ่มพื้นที่ว่างเพื่อบันทึกรูปภาพ
3. ไปที่ การตั้งค่า>แอป>ดูแอปทั้งหมด>ค้นหากล้อง>พื้นที่จัดเก็บและแคช>ล้างพื้นที่จัดเก็บ และ ล้างแคช จากนั้นให้ลองถ่ายภาพ
4. หากวิธีการข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดบันทึกข้อมูลของคุณแล้วคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน หรืออัปเดตระบบให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด