ฉันจะทำอย่างไรหากซอฟต์แวร์ไม่สามารถอัปเดตได้

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
1. ตรวจสอบว่ามีเวอร์ชันที่อัปเดตกว่าหรือไม่
2. ตรวจสอบว่ามีหน่วยความจำของโทรศัพท์มือถือเพียงพอหรือไม่ (การจัดการไฟล์>พื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์มือถือ)
3. ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณเสถียรดี ลองใช้สัญญาณ 4G
4. ลองถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และติดตั้งใหม่ด้วยเวอร์ชันที่อัปเดต
ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป