ถ้าดาวน์โหลดแอปลงโทรศัพท์ไม่ได้ ต้องทำยังไง

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
1. เครือข่ายของคุณอาจจะมีข้อผิดพลาด แนะนำให้เปลี่ยนเครือข่ายแล้วลองใหม่อีกครั้ง
2. พื้นที่จัดเก็บของโทรศัพท์อาจไม่เพียงพอ ให้ถอนการติดตั้งแล้วลบซอฟต์แวร์หรือไฟล์ที่ไม่ได้ใช้งาน แล้วเคลียร์แคชข้อมูลเพื่อสร้างพื้นที่เพิ่มเติม
3. Google Play อาจจะบล็อคเอาไว้ แนะให้ดาวน์โหลดผ่านแพลตฟอร์มอื่น
ถ้ายังแก้ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ แนะนำให้สำรองข้อมูลโทรศัพท์ (รายชื่อผู้ติดต่อ ข้อความ อื่นๆ) และรีเซ็ตการตั้งค่าโรงงานแล้วลองใหม่อีกครั้ง
ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป