ทำไม Face Unlock ถึงใช้งานไม่ได้

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
1. ดูให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Face Unlock อยู่หรือไม่
2. ลบข้อมูลหน้าออก เพิ่มข้อมูลหน้าเดียว แล้วทดสอบอีกครั้ง
3. รีสตาร์ตโทรศัพท์
4. สำรองข้อมูลทั้งหมดแล้วรีเซ็ตโทรศัพท์เป็นการตั้งค่าโรงงาน จากนั้นให้ตั้งค่า Face Unlock อีกครั้ง
ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป