ฉันจะทำอย่างไรหากไม่สามารถใช้การแบ่งปันแบตเตอรี่ได้

1. ตรวจสอบว่าการแบ่งปันแบตเตอรี่เปิดใช้งานอยู่หรือไม่ ไปที่ Settings>Battery>Battery Share> Allow Battery Share เปิดใช้การแบ่งปันแบตเตอรี่ทั้งหมด
2. เมื่อแบตเตอรี่ของ Phone (1) ลดลงต่ำกว่าขีดจำกัดที่เป็นค่าเริ่มต้นในการตั้งค่า เครื่องจะหยุดแบ่งปันแบตเตอรี่ ไปที่ Settings>Battery>Battery Share> Allow Battery Share โปรดเปิดใช้การแบ่งปันแบตเตอรี่ทั้งหมด ในหน้านี้ คุณจะเห็นการตั้งค่าเริ่มต้นเป็น "หยุดแบ่งปันแบตเตอรี่เมื่อโทรศัพท์เหลือ 15%"
3. ถอดเคสของ Phone (1) ออก รวมทั้งสิ่งอื่นๆ ที่สามารถทำให้รบกวนการทำงานได้ เช่น วัตถุที่เป็นโลหะ
4. ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในระหว่างการแบ่งปันแบตเตอรี่
5. ตรวจสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์

หากคุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม