ถ้าข้อมูลผู้ติดต่อสูญหายต้องทำอย่างไร

ยืนยันว่าสามารถเจอในข้อมูลสำรองได้หรือไม่ ไปที่ การตั้งค่า>ระบบ>สำรองข้อมูล แล้วเลือก รายละเอียดข้อมูลสำรอง>ข้อมูลบัญชี Google เพื่อยืนยันว่าเปิดใช้งานรายชื่อติดต่อหรือไม่ เมื่อเปิดใช้งานแล้ว ข้อมูลผู้ติดต่อจะซิงค์อัตโนมัติไปยังคลาวด์ภายใต้การเชื่อมต่อเครือข่ายที่ดี
เตือนความจำ: แนะนำให้ทำการสำรองข้อมูลประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูล