ทำไมหน้าจอแอมพลิจูดของระดับเสียงจึงแตกต่างออกไปในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

เนื่องจากการออกแบบแอมพลิจูดที่แตกต่างกันสำหรับการคำนวณการปรับระดับเสียงในอุปกรณ์ หน้าจอแอมพลิจูดในอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นๆ จึงอาจแตกต่างกัน