การแก้ไขปัญหา

ALL
  1. ALL
  2. Nothing Phone (1)
  3. Nothing Phone (2)
  4. Nothing Phone (2a)
  5. Nothing Ear
  6. Nothing Ear (a)
  7. Nothing Ear (1)
  8. Nothing Ear (stick)
  9. Nothing Ear (2)

ข้อบกพร่องในการควบคุมด้วยปุ่ม/ท่าทางสัมผัส

ปัญหาแบตเตอรี่

ปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชันของแอป

แอปพลิเคชัน

ปัญหาในการเชื่อมต่อ Bluetooth

ปัญหาการโทรและเครือข่าย

กล้อง

ปัญหาเกี่ยวกับการชาร์จ

การเชื่อมต่อ

ปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชัน

ฟังก์ชันและการตั้งค่า

ปัญหาเกี่ยวกับไมโครโฟน

พลังงานและการชาร์ต

ปัญหาของระบบ

เสียง

ปัญหาเกี่ยวกับเสียง

อื่น ๆ