ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปัญหาเกี่ยวกับการชาร์จ

 • ฉันควรทำอย่างไรหากหูฟังแบตหมดเร็ว

  การใช้หูฟัง Nothing เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันจะมีการใช้พลังงานไม่เท่ากัน หูฟังจะใช้พลังงานสูงสุดในระหว่างการโทร
  เป็นเรื่องปกติที่เปอร์เซ็นต์จะแตกต่างกันไม่เกิน 10% ระหว่างหูฟังข้างซ้ายและข้างขวาเมื่อใช้งานทั้งสองข้างพร้อมกัน
  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แอป Nothing X เวอร์ชันล่าสุดจาก Google Play Store หรือ App store ของ iOS ในการตรวจสอบ ให้ไปที่การตั้งค่า > การอัปเดตเฟิร์มแวร์ในแอป
  หากไม่ได้ผล ให้กดปุ่มบนเคสชาร์จค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน

 • ฉันควรทำอย่างไรหากหูฟังชาร์จไม่เต็ม

  หากหูฟังของคุณชาร์จไม่เต็ม โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ก่อนอื่นให้ชาร์จหูฟังต่อเนื่องนานกว่า 4 ชั่วโมง แล้วตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่
  2. ใช้อะแดปเตอร์มาตรฐานและสายอื่นเพื่อชาร์จ
  3. ชาร์จหูฟังและเคสชาร์จในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0°C ถึง 45°C เพื่อประสิทธิภาพในการชาร์จสูงสุด หากอุณหภูมิต่ำหรือสูงเกินไป อาจเป็นการยากที่จะชาร์จหูฟังหรือเคสชาร์จได้

  หากการแก้ไขปัญหาข้างต้นไม่ได้ผล โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • ฉันควรทำอย่างไรหากเคสชาร์จไม่ชาร์จ

  หากเคสชาร์จไม่ชาร์จ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ตรวจสอบว่ามีฝุ่นผงอยู่ภายในพอร์ตชาร์จของเคสหรือไม่
  2. เปลี่ยนสายชาร์จและที่ชาร์จทั้งหมด แล้วลองอีกครั้ง
  3. เสียบปลั๊กเข้าออกหลายครั้งและตรวจดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่
  4. หากวิธีการข้างต้นไม่ได้ผล โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Nothing เพื่อขอเปลี่ยนสินค้า

 • ฉันควรทำอย่างไรหากหูฟังไม่ชาร์จ

  หากหูฟังไม่ชาร์จ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ตรวจสอบว่ามีฝุ่นผงอยู่ภายในก้านหูฟังหรือในเคสชาร์จตรงขั้วชาร์จหรือไม่
  2. เขย่าเคสชาร์จเบาเพื่อให้แน่ใจว่าหูฟังและขั้วชาร์จเชื่อมต่อกันดี
  3. วางหูฟังลงในเคสชาร์จและเชื่อมต่อที่ชาร์จเป็นเวลา 10 นาที
  4. เปิดเคสและกดปุ่มจับคู่ค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อรีเซ็ต จอจนกว่าไฟแจ้งเตือนจะติดสว่าง แล้วลองอีกครั้ง

 • ทำไมหูฟังของฉันจึงไม่สามารถชาร์จเมื่อวางในเคสชาร์จ

  ใช้ Ear (stick) ในที่ที่มีอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 0º ถึง 45º C สภาวะอุณหภูมิที่ต่ำหรือสูงอาจทำให้อุปกรณ์เปลี่ยนลักษณะการทำงาน หากอุณหภูมิภายในของอุปกรณ์เกินช่วงการทำงานปกติ อุปกรณ์จะปกป้องส่วนประกอบภายในด้วยการพยายามควบคุมอุณหภูมิ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ การชาร์จอาจช้าลงหรือหยุดลง โปรดนำอุปกรณ์กลับไปที่ที่มีอุณหภูมิแวดล้อมปกติและลองชาร์จอีกครั้ง

 • เหตุใดหูฟังของฉันจึงไม่สามารถชาร์จเต็มได้
  1. หากเคสชาร์จแบตหมดโดยสิ้นเชิง ให้ชาร์จต่อไป 4 ชม. แล้วลองสังเกตดูอีกครั้ง
  2. เปลี่ยนสายและที่ชาร์จเพื่อดูว่าใช้งานได้หรือไม่
  3. ชาร์จหูฟังในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำลงและลองอีกครั้ง หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดนำอุปกรณ์ของคุณและหลักฐานการซื้อไปที่ศูนย์บริการ Nothing ที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
 • เหตุใดเคสชาร์จของฉันจึงไม่สามารถชาร์จได้
  1. ตรวจสอบว่ามีฝุ่นผงอยู่ภายในพอร์ตชาร์จของเคสหรือไม่
  2. เปลี่ยนไปใช้สายอื่นหรือที่ชาร์จอื่นเพื่อดูว่าใช้งานได้หรือไม่
  3. เสียบปลั๊กที่ชาร์จเข้าออกหลายครั้งและตรวจดูสถานะ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดนำอุปกรณ์ของคุณและหลักฐานการซื้อไปที่ศูนย์บริการ Nothing ที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอรับความช่วยเหลือ
 • เหตุใดหูฟังของฉันจึงไม่สามารถชาร์จได้
  1. ตรวจสอบว่ามีฝุ่นผงอยู่ภายในหูฟังและหมุดหรือไม่
  2. เขย่าเคสชาร์จเบาๆ เพื่อให้แน่ใจว่าหูฟังและหมุด Pogo แนบติดกันหรือไม่ และตรวจสอบดูว่าใช้งานได้
  3. วางหูฟังลงในเคสชาร์จ ปิดฝา และเชื่อมต่อที่ชาร์จเป็นเวลา 10 นาที ตรวจสอบเพื่อดูว่าทำงานหรือไม่
  4. เปิดเคสและกดปุ่มจับคู่ค้างไว้ 10 วินาที จอจนกว่าไฟแจ้งเตือนจะติดสว่าง แล้วลองอีกครั้ง
 • ฉันควรทำอย่างไรหากไฟ LED บนเคสชาร์จใช้ไม่ได้
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งไฟสำหรับชาร์จและสาย USB-C อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
  2. ตรวจสอบว่าสาย USB-C เชื่อมต่อกับเคสชาร์จอย่างถูกต้อง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีฝุ่นผงอยู่บนขั้วชาร์จ ซึ่งอาจมีผลต่อกระแสไฟเข้าไปยังเคสชาร์จ
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณอัปเดตเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดแล้ว
  5. รีเซ็ตอุปกรณ์
 • การชาร์จใช้เวลานานเกินไป

  ถ้าคุณพบว่าเวลาในการชาร์จนานเกินกว่า 52 นาทีจากการใช้สาย หรือ เกิน 2.5 ชั่วโมงด้วยการชาร์จไร้สาย โปรดตรวจสอบดังนี้
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งชาร์จและสาย USB-C อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย USB-C เชื่อมต่อกับเคสชาร์จอย่างถูกต้อง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดชาร์จไม่ได้มีสิ่งสกปรกเปื้อนอยู่ ซึ่งอาจส่งผลในการไหลเวียนของกระแสไฟที่เข้าเคส
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
  5. รีเซ็ตอุปกรณ์

 • ไฟ LED บนกล่องชาร์จไม่ทำงาน

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งชาร์จและสาย USB-C อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย USB-C เชื่อมต่อกับเคสชาร์จอย่างถูกต้อง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดชาร์จไม่ได้มีสิ่งสกปรกเปื้อนอยู่ ซึ่งอาจส่งผลในการไหลเวียนของกระแสไฟที่เข้าเคส
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
  5. รีเซ็ตอุปกรณ์

 • Ear (1) ไม่สามารถชาร์จได้

  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ชาร์จและสาย USB-C อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ และเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับเคสชาร์จ
  และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดชาร์จไม่ได้มีสิ่งสกปรกเปื้อนอยู่ เพราะอาจส่งผลในการไหลเวียนของกระแสไฟที่เข้าเคส
  ถ้าคุณชาร์จแบบไร้สาย ให้ตรวจสอบว่าเครื่องชาร์จไร้สายนั้นรองรับระบบ QI และวาง Ear (1) ไว้ตรงกลางของเครื่องชาร์จอย่างถูกต้อง