ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปัญหาเกี่ยวกับการชาร์จ

 • เหตุใดหูฟังของฉันจึงไม่ชาร์จ

  1. ตรวจสอบว่ามีฝุ่นผงอยู่ภายในขั้วชาร์จของหูฟังและในหมุด Pogo ของเคสชาร์จหรือไม่
  2. เขย่าเคสชาร์จเบาๆ เพื่อตรวจสอบว่าขั้วชาร์จของหูฟังและหมุด Pogo บนเคสชาร์จเชื่อมต่อกันดี แล้วตรวจดูว่าชาร์จได้ตามปกติหรือไม่
  3. วางหูฟังในเคสชาร์จและเชื่อมต่อกับที่ชาร์จเป็นเวลา 10 นาทีในสภาพล้อมที่มีอุณหภูมิเย็นสบาย (ประมาณ 25℃) เพื่อดูว่ากลับมาชาร์จได้หรือไม่
  4. เปิดเคส กดปุ่มจับคู่ค้างไว้ 10 วินาที รอจนกว่าไฟ LED แสดงสถานะจะติดสว่าง แล้วลองอีกครั้ง

 • ฉันควรทำอย่างไรหากหูฟังแบตหมดเร็ว

  การใช้หูฟัง Nothing เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันจะมีการใช้พลังงานไม่เท่ากัน หูฟังจะใช้พลังงานสูงสุดในระหว่างการโทร
  เป็นเรื่องปกติที่เปอร์เซ็นต์จะแตกต่างกันไม่เกิน 10% ระหว่างหูฟังข้างซ้ายและข้างขวาเมื่อใช้งานทั้งสองข้างพร้อมกัน
  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้แอป Nothing X เวอร์ชันล่าสุดจาก Google Play Store หรือ App store ของ iOS ในการตรวจสอบ ให้ไปที่การตั้งค่า > การอัปเดตเฟิร์มแวร์ในแอป
  หากไม่ได้ผล ให้กดปุ่มบนเคสชาร์จค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน

 • ฉันควรทำอย่างไรหากหูฟังชาร์จไม่เต็ม

  หากหูฟังของคุณชาร์จไม่เต็ม โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ก่อนอื่นให้ชาร์จหูฟังต่อเนื่องนานกว่า 4 ชั่วโมง แล้วตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่
  2. ใช้อะแดปเตอร์มาตรฐานและสายอื่นเพื่อชาร์จ
  3. ชาร์จหูฟังและเคสชาร์จในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0°C ถึง 45°C เพื่อประสิทธิภาพในการชาร์จสูงสุด หากอุณหภูมิต่ำหรือสูงเกินไป อาจเป็นการยากที่จะชาร์จหูฟังหรือเคสชาร์จได้

  หากการแก้ไขปัญหาข้างต้นไม่ได้ผล โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • ฉันควรทำอย่างไรหากเคสชาร์จไม่ชาร์จ

  หากเคสชาร์จไม่ชาร์จ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ตรวจสอบว่ามีฝุ่นผงอยู่ภายในพอร์ตชาร์จของเคสหรือไม่
  2. เปลี่ยนสายชาร์จและที่ชาร์จทั้งหมด แล้วลองอีกครั้ง
  3. เสียบปลั๊กเข้าออกหลายครั้งและตรวจดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่
  4. หากวิธีการข้างต้นไม่ได้ผล โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Nothing เพื่อขอเปลี่ยนสินค้า

 • การชาร์จใช้เวลานานเกินไป

  ถ้าคุณพบว่าเวลาในการชาร์จนานเกินกว่า 52 นาทีจากการใช้สาย หรือ เกิน 2.5 ชั่วโมงด้วยการชาร์จไร้สาย โปรดตรวจสอบดังนี้
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งชาร์จและสาย USB-C อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย USB-C เชื่อมต่อกับเคสชาร์จอย่างถูกต้อง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดชาร์จไม่ได้มีสิ่งสกปรกเปื้อนอยู่ ซึ่งอาจส่งผลในการไหลเวียนของกระแสไฟที่เข้าเคส
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
  5. รีเซ็ตอุปกรณ์

 • ไฟ LED บนกล่องชาร์จไม่ทำงาน

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหล่งชาร์จและสาย USB-C อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย USB-C เชื่อมต่อกับเคสชาร์จอย่างถูกต้อง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดชาร์จไม่ได้มีสิ่งสกปรกเปื้อนอยู่ ซึ่งอาจส่งผลในการไหลเวียนของกระแสไฟที่เข้าเคส
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว
  5. รีเซ็ตอุปกรณ์