ฉันจะดูหมายเลข SN/IMEI ของผลิตภัณฑ์ Nothing ของฉันได้ที่ไหน

สำหรับ Nothing Ear (1) & Ear (2) หมายเลขประจำเครื่องจะอยู่ที่กล่องใต้บาร์โค้ด หรือสลักไว้บนแถบปิดเมทัลลิกของฝาเคส สำหรับ Nothing Phone (1) คุณสามารถดูหมายเลข IMEI ได้โดยเข้าไปที่ Settings (การตั้งค่า) - About phone (เกี่ยวกับโทรศัพท์) - see all (ดูทั้งหมด)
สำหรับ Nothing Ear (stick) สามารถดูเลขหมายประจำเครื่องที่ภายในเคสชาร์จ