ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เสียง

 • โทรศัพท์ของฉันไม่บันทึกเสียง ฉันควรทำอย่างไร

  โปรดลองทำดังนี้:

  1. ล้างแอปเบื้องหลังทั้งหมดและลองอีกครั้ง
  2. รีสตาร์ทโทรศัพท์และลองอีกครั้ง
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายเสถียรดีและเปลี่ยนไปใช้ WiFi หรือเครือข่ายข้อมูลอื่นเพื่อลองอีกครั้ง
  4. ลองดาวน์โหลดเพลงในรูปแบบอื่นเพื่อแยกแยะความเข้ากันได้ของรูปแบบ
  5. หากใช้เครื่องเล่นของบริษัทอื่นเพื่อเล่นเพลง ให้ติดตั้งแอปอื่น รีสตาร์ทโทรศัพท์และเล่นเพลงอีกครั้งเพื่อดูว่าแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ หรือถอนการติดตั้งเครื่องเล่นเพลงและติดตั้งใหม่อีกครั้ง
  6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว
  7. สำรองข้อมูลของคุณและเรียกคืนกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • เมื่อเล่นเพลง มีเสียงออกมาจากเครื่องรับ แต่ไม่ออกมาจากลำโพง ฉันควรทำอย่างไร

  โปรดรีสตาร์ทโทรศัพท์ของคุณ หากยังคงไม่ทำงาน ให้สำรองข้อมูลของคุณและเรียกคืนโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • ไม่มีเสียงเมื่อฉันเล่นวิดีโอ ฉันควรทำอย่างไร

  โปรดลองทำดังนี้:

  1. ไปที่การตั้งค่า > เสียงและการสั่น > ระดับเสียงของสื่อ และปรับระดับเสียงของสื่อเป็นสูงสุด
  2. สำรองข้อมูลของคุณบนโทรศัพท์และเรียกคืนกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • มีสัญญาณรบกวนขณะเล่นวิดีโอ ฉันควรทำอย่างไร

  โปรดลองทำดังนี้:

  1. ลองเล่นวิดีโออื่นเพื่อดูว่ายังคงมีปัญหาหรือไม่
  2. สำรองข้อมูลสำคัญและเรียกคืนกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
  3. ฝุ่นผงและสิ่งสกปรกภายในลำโพงอาจเป็นสาเหตุ หากเป็นเช่นนั้น ให้ทำความสะอาดตามปกติ

  หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • ไม่มีเสียงจากลำโพงเมื่อฉันเล่นวิดีโอ ฉันควรทำอย่างไร

  โปรดลองทำดังนี้:

  1. ปรับระดับเสียง ไปที่การตั้งค่า > เสียงและการสั่น > ระดับเสียงของสื่อ เพื่อตั้งค่าระดับเสียงที่สูงสุด
  2. สำรองข้อมูลของคุณและเรียกคืนโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม