เครื่องไม่บันทึกรูปภาพของฉัน ฉันควรทำอย่างไร

โปรดลองทำดังนี้:

1. ตรวจสอบว่าคุณมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพียงพอสำหรับรูปภาพหรือไม่ หากไม่ ให้เพิ่มพื้นที่ว่าง
2. ไปที่การตั้งค่า > แอป > ดูแอปทั้งหมด > ค้นหากล้อง > พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและแคช > ล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และล้างแคช
3. สำรองข้อมูลของคุณและเรียกคืนโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงานหรืออัปเดตระบบเป็นเวอร์ชันล่าสุด