ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กล้อง

 • กล้องของฉันเปิดช้า ฉันควรทำอย่างไร

  โปรดลองทำดังนี้:

  1. อย่าเรียกใช้แอปในพื้นหลังมากเกินไป
  2. ไปที่การตั้งค่า > แอป > ดูแอปทั้งหมด > ค้นหากล้อง > พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและแคช > ล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และล้างแคช
  3. ถอนการติดตั้งแอปที่ติดตั้งล่าสุดซึ่งอาจใช้ร่วมกับโทรศัพท์ของคุณไม่ได้
  4. สำรองข้อมูลสำคัญและเรียกคืนโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • เครื่องไม่บันทึกรูปภาพของฉัน ฉันควรทำอย่างไร

  โปรดลองทำดังนี้:

  1. ตรวจสอบว่าคุณมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพียงพอสำหรับรูปภาพหรือไม่ หากไม่ ให้เพิ่มพื้นที่ว่าง
  2. ไปที่การตั้งค่า > แอป > ดูแอปทั้งหมด > ค้นหากล้อง > พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและแคช > ล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และล้างแคช
  3. สำรองข้อมูลของคุณและเรียกคืนโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงานหรืออัปเดตระบบเป็นเวอร์ชันล่าสุด

 • กล้องโฟกัสได้ช้าเมื่อถ่ายภาพ ฉันควรทำอย่างไร

  โปรดลองทำดังนี้:

  1. ตรวจสอบว่าปัญหายังคงเกิดขึ้นหรือไม่หากใช้แอปของบริษัทอื่น
  2. ล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยไปที่การตั้งค่า > แอป > ดูแอปทั้งหมด > ค้นหากล้อง > พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและแคช > ล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และล้างแคช
  3. รีสตาร์ทโทรศัพท์
  4. สำรองข้อมูลของคุณและเรียกคืนโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์ค้างขณะที่ฉันถ่ายภาพ ฉันควรทำอย่างไร

  โปรดลองทำดังนี้:

  1. ล้างข้อมูลแอปพลิเคชันเบื้องหลัง รีสตาร์ทโทรศัพท์ แล้วเปิดแอปพลิเคชันอีกครั้ง
  2. ไปที่การตั้งค่า > แอป > ดูแอปทั้งหมด > ค้นหากล้อง > พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและแคช > ล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (การดำเนินการนี้จะไม่ลบรูปภาพของคุณ)

  หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • ฉันควรทำอย่างไรหากกล้องเปิดช้า

  โปรดลองทำดังนี้

  1. อย่าเรียกใช้โปรแกรมในพื้นหลังมากเกินไป
  2. ไปที่การตั้งค่า > แอป > ดูแอปทั้งหมด > ค้นหากล้อง > พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและแคช > ล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และ ล้างแคช
  3. ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งล่าสุดซึ่งอาจใช้ร่วมกับโทรศัพท์ของคุณไม่ได้
  4. สำรองข้อมูลสำคัญและเรียกคืนโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  หากปัญหายังคงอยู่ ติดต่อทีมฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • ฉันควรทำอย่างไรหากไม่สามารถบันทึกรูปถ่ายได้

  โปรดลองทำดังนี้

  1. ลองถ่ายภาพเพิ่มเติมเพื่อดูว่าสามารถบันทึกได้หรือไม่
  2. ตรวจสอบว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของโทรศัพท์เพียงพอหรือไม่ หากต้องการ เพิ่มพื้นที่ว่างเพื่อจัดเก็บรูปภาพ
  3. ไปที่การตั้งค่า > แอป > ดูแอปทั้งหมด > ค้นหากล้อง > พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและแคช > ล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และ ล้างแคช จากนั้นลองถ่ายรูป
  4. สำรองข้อมูลสำคัญและเรียกคืนโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงานหรืออัปเดตระบบเป็นเวอร์ชันล่าสุด

 • ฉันควรทำอย่างไรหากเครื่องโฟกัสได้ช้าเมื่อถ่ายภาพ

  โปรดลองทำดังนี้

  1. ตรวจสอบว่าปัญหายังคงเกิดขึ้นหรือไม่หากใช้แอปของบริษัทอื่น
  2. ล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยไปที่การตั้งค่า > แอป > ดูแอปทั้งหมด > ค้นหากล้อง > พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและแคช > ล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล และ ล้างแคช
  3. รีสตาร์ทโทรศัพท์ของคุณ
  4. สำรองข้อมูลสำคัญและเรียกคืนโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  หากปัญหายังคงอยู่ ติดต่อทีมฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • ฉันควรทำอย่างไรหากโทรศัพท์ค้างขณะที่ฉันถ่ายภาพ

  โปรดลองทำดังนี้

  1. ล้างข้อมูลแอปพลิเคชันเบื้องหลังหรือรีสตาร์ทโทรศัพท์ของคุณ แล้วเปิดแอปกล้องอีกครั้ง
  2. ไปที่การตั้งค่า > แอป > ดูแอปทั้งหมด > ค้นหากล้อง > พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและแคช > ล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล การดำเนินการนี้จะไม่ลบรูปภาพที่เคยถ่ายไว้

  หากปัญหายังคงอยู่ ติดต่อทีมฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • ฉันจะทำอย่างไรหากกล้องเปิดทำงานช้า

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  1. หลีกเลี่ยงการใช้งานโปรแกรมอยู่เบื้องหลังหลายโปรแกรมเกินไป
  2. ไปที่ การตั้งค่า>แอป>ดูแอปทั้งหมด>ค้นหากล้อง>พื้นที่จัดเก็บและแคช>ล้างพื้นที่จัดเก็บ และ ล้างแคช
  3. ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งเมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งอาจไม่เข้ากันกับโทรศัพท์
  4. สำรองข้อมูลที่สำคัญ แล้วคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
  ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

 • ฉันจะทำอย่างไรหากไม่สามารถบันทึกรูปภาพได้

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  1. ลองถ่ายภาพเพิ่มเติมเพื่อดูว่าโทรศัพท์บันทึกรูปภาพเหล่านั้นได้หรือไม่
  2. ตรวจสอบพื้นที่ว่างที่มาพร้อมโทรศัพท์ว่ามีเพียงพอหรือไม่ หากจำเป็น ให้เพิ่มพื้นที่ว่างเพื่อบันทึกรูปภาพ
  3. ไปที่ การตั้งค่า>แอป>ดูแอปทั้งหมด>ค้นหากล้อง>พื้นที่จัดเก็บและแคช>ล้างพื้นที่จัดเก็บ และ ล้างแคช จากนั้นให้ลองถ่ายภาพ
  4. หากวิธีการข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดบันทึกข้อมูลของคุณแล้วคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน หรืออัปเดตระบบให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

 • ฉันจะทำอย่างไรหากกล้องโฟกัสช้าในขณะถ่ายภาพ

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  1. ตรวจสอบว่าปัญหายังคงมีอยู่หรือไม่เมื่อใช้แอปของบริษัทภายนอก
  2. ล้างที่เก็บข้อมูลโดยไปที่ การตั้งค่า>แอป>ดูแอปทั้งหมด>ค้นหากล้อง>พื้นที่จัดเก็บและแคช>ล้างพื้นที่จัดเก็บ และ ล้างแคช
  3. รีสตาร์ตโทรศัพท์
  4. หลังจากสำรองข้อมูลของโทรศัพท์ของคุณแล้ว ให้คืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
  ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

 • ฉันจะทำอย่างไรหากโทรศัพท์ค้างในขณะถ่ายภาพ


  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  1. ขอแนะนำให้คุณล้างแอปพลิเคชันต่างๆ ที่อยู่เบื้องหลัง หรือรีสตาร์ทโทรศัพท์มือถือ จากนั้นให้เข้าสู่แอปพลิเคชันอีกครั้ง
  2. เข้าไปที่ การตั้งค่า>แอป>ดูแอปทั้งหมด>ค้นหากล้อง>พื้นที่จัดเก็บและแคช>ล้างพื้นที่จัดเก็บ (การดำเนินการนี้จะไม่ลบรูปภาพที่ถ่ายไปแล้ว)
  ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป