ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การเชื่อมต่อ

 • ทำไมเว็บเบราเซอร์ของฉันจึงช้า

  โปรดลองทำดังนี้:

  1. เมื่อเรียกดูเว็บ โทรศัพท์จะดาวน์โหลดรูปภาพตามขนาดและความละเอียดของหน้าจอโดยอัตโนมัติ การโหลดรูปภาพจึงอาจช้า
  2. คุณสามารถล้างแคชเบราเซอร์เป็นประจำ
  3. ลองใช้เครือข่ายอื่น หากคุณใช้ข้อมูล โปรดตรวจสอบว่าแพ็คเกจข้อมูลโทรศัพท์ของคุณเกินขีดจำกัดแล้วหรือไม่

  หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • การเชื่อมต่อเกมของฉันหลุดตลอด ฉันควรทำอย่างไร

  โปรดลองทำดังนี้:

  1. รีสตาร์ทเกม
  2. สลับ WiFi หรือเครือข่ายข้อมูล และยืนยันว่ามีการเปิดข้อมูลมือถือแล้ว และลองอีกครั้ง
  3. ไปที่การตั้งค่า > แอป > ดูแอปทั้งหมด ค้นหาแอปเกม ไปที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและแคช เพื่อล้างแคช แล้วรีสตาร์ทเกม
  4. ถอนการติดตั้งและติดตั้งเกมอีกครั้ง

  หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • โทรศัพท์ของฉันไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ฉันควรทำอย่างไร

  1. ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้ฟังก์ชันการดีบัก USB ในการตั้งค่าโทรศัพท์หรือไม่ ไปที่การตั้งค่า) > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > เวอร์ชันของ Android จากนั้นคลิก 'หมายเลขบิลด์' หลังจาก 'คุณอยู่ในโหมดนักพัฒนา' ปรากฏขึ้น ให้ไปที่การตั้งค่า > ระบบ > ตัวเลือกนักพัฒนา > การดีบัก USB เพื่อเปิดใช้งานการดีบัก USB
  2. หากโทรศัพท์ชาร์จตามปกติและพอร์ต USB ใช้การได้ ให้เสียบสาย USB กลับเข้าที่ และเลือก 'การถ่ายโอนไฟล์' สำหรับ 'ใช้ USB สำหรับ'
  3. หากคุณไม่เห็น 'ใช้ USB สำหรับ' และได้เลือก 'การถ่ายโอนไฟล์' ให้รีสตาร์ทโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ และลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
  4. เปลี่ยนสาย USB ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ต USB ของทั้งโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตามปกติเพื่อแยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นกับขั้วต่อของสายและพอร์ต USB
  5. หากคอมพิวเตอร์มีไดรเวอร์โทรศัพท์ติดตั้งไว้ และมีข้อความแจ้งอุปกรณ์เครื่องใหม่ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมต่อ ตามปกติแล้วจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับไดรเวอร์ ในกรณีนี้ ให้ติดตั้งไดรเวอร์อีกครั้ง
  6. สำรองข้อมูลของคุณและเรียกคืนโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • เปิดสวิตช์ตำแหน่งไม่ได้ ฉันควรทำอย่างไร

  โปรดลองทำดังนี้:

  1. ลองเปิดคุณลักษณะตำแหน่งอีกครั้ง: การตั้งค่า > ตำแหน่ง > ใช้ตำแหน่ง > ตั้งเป็นเปิดใช้งาน
  2. รีสตาร์ทโทรศัพท์และเปิดใช้งานตำแหน่ง
  3. สำรองข้อมูลของคุณและเรียกคืนกลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • สวิตช์ WiFi ไม่ตอบสนอง ฉันควรทำอย่างไร

  โปรดลองทำดังนี้:

  1. ไปที่การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > อินเทอร์เน็ต > WiFi แล้วปิดและเปิดปุ่ม WiFi
  2. เปิดและปิดโหมดเครื่องบิน แล้วลองเปิด WiFi
  3. รีสตาร์ทโทรศัพท์ แล้วลองเปิด WiFi
  4. สำรองข้อมูลของคุณและเรียกคืนโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • WiFi ไม่เชื่อมต่ออัตโนมัติ ฉันควรทำอย่างไร

  โปรดลองทำดังนี้:

  1. ปิดและเปิด WiFi
  2. ลองใช้ WiFi อื่น
  3. ล้างข้อมูล WLAN: ไปที่การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > อินเทอร์เน็ต > WiFi > เครือข่ายที่บันทึกไว้ เลือกชื่อ WiFi ที่ต้องการ เลือกเลิกใช้ แล้วเชื่อมต่ออีกครั้งภายหลัง

  หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • การเชื่อมต่อ WiFi หลุดเป็นระยะๆ ฉันควรทำอย่างไร

  โปรดลองทำดังนี้:

  1. อย่าอยู่ไกลจากเราเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติเมื่อสัญญาณอ่อน
  2. หากอุปกรณ์หลายเครื่องกำลังเชื่อมต่อกับ WiFi เครือข่ายเดียวกัน ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้น
  3. หากคุณใช้เคสป้องกันที่เป็นโลหะ ให้ถอดออกและลองอีกครั้ง
  4. ปิด WiFi และเปิดเพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
  5. ลองใช้เครือข่าย WiFi อื่น

  หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • ทำไมการเรียกดูเว็บจึงช้า

  สาเหตุและวิธีแก้ปัญหา:

  1. เมื่อคุณเรียกดูเว็บ โทรศัพท์จะดาวน์โหลดรูปภาพตามขนาดและความละเอียดของหน้าจอโดยอัตโนมัติ ดังนั้นการโหลดรูปภาพจึงอาจล่าช้า
  2. ล้างแคชเบราเซอร์เป็นประจำ
  3. ลองใช้เครือข่ายอื่น หากใช้ข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ใช้งานแพ็คเกจข้อมูลของคุณเกินขีดจำกัด

  หากปัญหายังคงอยู่ ติดต่อทีมฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • ฉันควรทำอย่างไรหากการเชื่อมต่อเกมของฉันหลุดตลอด

  โปรดลองทำดังนี้

  1. รีสตาร์ทเกมและดูว่าแก้ปัญหาได้หรือไม่
  2. สลับเป็น WiFi หรือเครือข่ายข้อมูล และยืนยันว่ามีการเปิดข้อมูลมือถือแล้ว และลองอีกครั้ง
  3. ไปที่การตั้งค่า > แอป > ดูแอปทั้งหมด และค้นหาแอปเกม ไปที่ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลและแคช เพื่อล้างแคช แล้วรีสตาร์ทเกม
  4. ถอนการติดตั้งและติดตั้งเกมอีกครั้ง

  หากปัญหายังคงอยู่ ติดต่อทีมฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • ฉันควรทำอย่างไรหาก Phone (2) ไม่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

  โปรดลองทำดังนี้

  1. เปิดฟังก์ชันการดีบัก USB โดยไปที่การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > ข้อมูลซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบิลด์ หลังจาก 'คุณอยู่ในโหมดนักพัฒนา' ปรากฏขึ้น ให้ไปที่การตั้งค่า > ระบบ > ตัวเลือกนักพัฒนา > การดีบัก USB และเปิดใช้งานการดีบัก USB
  2. หากโทรศัพท์ของคุณชาร์จตามปกติและพอร์ต USB ใช้การได้ ให้เสียบและถอดสายข้อมูล แล้วเลือกการถ่ายโอนไฟล์
  3. หากคุณไม่สามารถเลือก 'การถ่ายโอนไฟล์' ให้รีสตาร์ทโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ และลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
  4. เปลี่ยนสายข้อมูล โดนตรวจสอบให้แน่ใจว่าพอร์ต USB ของโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ใช้การได้ตามปกติ
  5. หากคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ไดรเวอร์โทรศัพท์ติดตั้งไว้ และมีข้อความแจ้งอุปกรณ์เครื่องใหม่ปรากฏขึ้นเมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ตามปกติแล้วจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับไดรเวอร์ ในกรณีนี้ ให้ติดตั้งไดรเวอร์อีกครั้ง
  6. สำรองข้อมูลสำคัญและเรียกคืนโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  หากปัญหายังคงอยู่ ติดต่อทีมฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • ฉันควรทำอย่างไรหากเปิดสวิตช์ตำแหน่งไม่ได้

  โปรดลองทำดังนี้

  1. เปิดสวิตช์ตำแหน่งอีกครั้ง: การตั้งค่า > ตำแหน่ง > ตั้งเป็นเปิดใช้งาน
  2. รีสตาร์ทโทรศัพท์และเปิดสวิตช์ตำแหน่ง
  3. สำรองข้อมูลสำคัญและเรียกคืนโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  หากปัญหายังคงอยู่ ติดต่อทีมฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • ฉันควรทำอย่างไรหากเปิดสวิตช์ WiFi ไม่ได้

  โปรดลองทำดังนี้

  1. ไปที่การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > อินเทอร์เน็ต > WiFi และเปิดปุ่ม WiFi
  2. เปิดและปิดโหมดเครื่องบิน แล้วเปิดสวิตช์ WiFi อีกครั้ง
  3. รีสตาร์ทโทรศัพท์ แล้วลองเปิด WiFi ตามปกติ
  4. สำรองข้อมูลสำคัญและเรียกคืนโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

  หากปัญหายังคงอยู่ ติดต่อทีมฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • ฉันควรทำอย่างไรหาก WiFi ไม่ได้เชื่อมต่ออัตโนมัติ

  โปรดลองทำดังนี้

  1. ปิดและเปิด WiFi
  2. เชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi อื่น
  3. ล้างข้อมูล WLAN: ไปที่การตั้งค่า > เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > WiFi> เครือข่ายที่บันทึกไว้ เลือกชื่อ WiFi ที่ต้องการ เลือกเลิกใช้ แล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง

  หากปัญหายังคงอยู่ ติดต่อทีมฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • ฉันควรทำอย่างไรหากโทรศัพท์ตัดการเชื่อมต่อจาก WiFi ซ้ำๆ

  โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่อกับ WiFi สำเร็จแล้ว ให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมของ WiFi เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติที่เกิดจากสัญญาณเครือข่ายอ่อน
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้มีอุปกรณ์หลายเครื่องเกินไปกำลังเชื่อมต่อกับ WiFi เครือข่ายเดียวกันและทำให้เครือข่ายมีผู้ใช้งานมากเกินไป
  3. หากใช้เคสป้องกันที่เป็นโลหะ ให้ถอดออกและลองอีกครั้ง
  4. โปรดปิด WiFi และเปิดอีกครั้ง
  5. สลับเป็นเครือข่าย WiFi อื่น

  หากปัญหายังคงอยู่ ติดต่อทีมฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 • ทำไมการท่องเว็บถึงช้า

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  1. เมื่อท่องเว็บ โทรศัพท์จะดาวน์โหลดรูปภาพโดยอัตโนมัติ ตามขนาดและความละเอียดของหน้าจอ การโหลดรูปภาพอาจจะช้า
  2. คุณสามารถล้างแคชเบราว์เซอร์ได้
  3. ลองใช้เครือข่ายอื่นๆ ถ้าคุณใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ ให้ตรวจสอบว่าแพคเกจอินเทอร์เน็ตเกิดขีดจำกัดหรือไม่
  ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

 • ฉันจะทำอย่างไรหากเกมของฉันเชื่อมต่อไม่ได้อยู่เรื่อยๆ

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  1. โปรดรีสตาร์ทเกมและดูว่าแก้ไขปัญหาได้หรือไม่
  2. การขาดการเชื่อมต่ออาจเกิดจากเครือข่ายที่ไม่เสถียร เราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายข้อมูล และดูให้แน่ใจว่าข้อมูลมือถือเปิดอยู่ แล้วลองอีกครั้ง
  3. ไปที่การตั้งค่า>แอป>ดูแอปทั้งหมด ค้นหาแอปเกมและไปที่ พื้นที่จัดเก็บและแคช เพื่อล้างแคช จากนั้นให้รีสตาร์ทเกม
  4. หากวิธีการข้างต้นไม่ได้ผล เราขอแนะนำให้คุณถอนการติดตั้งเกมแล้วติดตั้งใหม่อีกครั้ง
  ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

 • ฉันจะทำอย่างไรหาก Phone (1) ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  1. ไปที่ การตั้งค่า>เกี่ยวกับโทรศัพท์>ข้อมูลซอฟต์แวร์>หมายเลขบิลด์ และแตะ 7 ครั้ง หลังจากมีข้อความ "คุณอยู่ในโหมดนักพัฒนา" ปรากฏขึ้น โปรดเปิดการดีบัก USB ใน การตั้งค่า> ระบบ>ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา>การดีบัก USB
  2. หากโทรศัพท์กำลังชาร์จอยู่ ให้ดึงปลั๊กออกแล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง หากไม่ปรากฏข้อความ "USB สำหรับถ่ายโอนไฟล์" ขึ้นในโทรศัพท์ โปรดรีสตาร์ทโทรศัพท์แล้วลองอีกครั้ง
  3. ลองใช้สายข้อมูลเส้นอื่นเพื่อตรวจดูว่าเกิดจากความผิดปกติของการเชื่อมต่อสายข้อมูลหรือไม่
  4. ดูให้แน่ใจว่าช่องเสียบ USB ของโทรศัพท์ใช้งานได้ตามปกติ และดูให้แน่ใจว่าสามารถเสียบสายข้อมูลได้ปกติหรือไม่
  5. ดูให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ของโทรศัพท์ได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์หรือไม่ หากคอมพิวเตอร์แสดงกรอบข้อความแจ้งอุปกรณ์ใหม่เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับไดรเวอร์ เราขอแนะนำให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ไดรเวอร์อีกครั้ง
  ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

 • ฉันจะทำอย่างไรหากไม่สามารถเปิดสวิตช์ตำแหน่งได้

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  1. ลองเปิดสวิตช์ตำแหน่งอีกครั้ง: การตั้งค่า>ตำแหน่ง>ใช้ตำแหน่ง>ตั้งเป็นเปิดใช้งาน
  2. หลังจากรีสตาร์ทโทรศัพท์ ลองเปิดตำแหน่งตามปกติ
  3. ลองคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงานหลังจากสำรองข้อมูลแล้ว
  ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

 • ฉันจะทำอย่างไรหากไม่สามารถเปิดสวิตช์ Wi-Fi ได้


  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  1. ไปที่ การตั้งค่า>เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต>อินเทอร์เน็ต>Wi-Fi และเลื่อนสวิตช์ Wi-Fi
  2. โปรดเปิดและปิดโหมดบนเครื่องบิน แล้วลองเปิดสวิตช์ Wi-Fi
  3. รีสตาร์ทโทรศัพท์ แล้วลองเปิด Wi-Fi ตามปกติ
  4. เราขอแนะนำให้คุณคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงานหลังจากสำรองข้อมูลแล้ว
  ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

 • ฉันควรทำอย่างไรถ้า Wi-Fi ไม่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ?

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  1. ปิดและเปิด Wi-Fi
  2. ลองใช้ Wi-Fi อื่น
  3. ลองล้างข้อมูล WLAN: การตั้งค่า>เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต>อินเทอร์เน็ต>Wi-Fi>เครือข่ายที่บันทึกไว้ เลือกชื่อ WiFi ที่ตรงกัน เลือก ลืม แล้วเชื่อมต่อใหม่ในภายหลัง
  ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

 • ฉันควรทำอย่างไรถ้า Wi-Fi ตัดการเชื่อมต่อซ้ำ ๆ?

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  1. หลังจากเชื่อมต่อ Wi-Fi สำเร็จ โปรดอยู่ในระยะห่าง Wi-Fi ที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดการเชื่อมต่ออัตโนมัติซึ่งเกิดจากสัญญาณเครือข่ายอ่อน
  2. เมื่อมีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันมากเกินไป อาจเกิดการตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
  3. ถ้าคุณใช้เคสป้องกันแบบโลหะ โปรดถอดเคสป้องกันออกแล้วลองอีกครั้ง
  4. โปรดปิด Wi-Fi แล้วเปิดใหม่เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง
  5. ลองใช้เครือข่าย Wi-Fi อื่น
  ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ ให้ติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป