ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปัญหาการโทรและเครือข่าย

 • ถ้าเครือข่ายข้อมูลใช้งานไม่ได้ต้องทำอย่างไร

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  1. รีบูทโทรศัพท์แล้วเปิดเครือข่ายข้อมูล ตรวจสอบว่าการทำแบบนี้ช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่
  2. ค่อยๆ เอา SIM การ์ดออกมาแล้วใส่เข้าไปอีกครั้ง หรือเปลี่ยนเป็น SIM การ์ดอื่นเพื่อทดสอบ
  3. สำรองข้อมูลทั้งหมดแล้วกู้คืนโทรศัพท์เป็นการตั้งค่าโรงงาน
  ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

 • ฉันจะทำอย่างไรหากเกิดข้อผิดพลาดของเครือข่ายในขณะดาวน์โหลดหรืออัปเดตเกม

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  1. ดูแอปหรือเว็บเพจอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าเครือข่ายทำงานได้ตามปกติหรือไม่ ดูให้แน่ใจว่าข้อมูลมือถือเปิดอยู่ ตรวจสอบว่าแพ็คเกจโทรศัพท์มือถือของคุณใช้งานเกินปริมาณที่กำหนดแล้วหรือไม่ หรือลองใช้ WiFi
  2. ออกจากเกม ลบแคชที่อยู่เบื้องหลัง แล้วเข้าเกมอีกครั้ง ค้นหาแอปเกมใน การตั้งค่า>แอป>ดูแอปทั้งหมด ไปที่ พื้นที่จัดเก็บและแคช ในการตั้งค่าเกมเพื่อล้างแคช
  4. หากวิธีการข้างต้นไม่ได้ผล ให้ถอนการติดตั้งเกม และดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง
  ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

 • ฉันจะทำอย่างไรหากอินเทอร์เน็ตช้าหรือดาวน์โหลดได้ช้า

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  1. หากตำแหน่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีความครอบคลุมเครือข่ายอ่อน เช่น อยู่ในสภาพแวดล้อมปิด เช่น รถไฟความเร็วสูง โดยปกติแล้วความครอบคลุมเครือข่ายจะต่ำ และอินเทอร์เน็ตช้า
  2. หากใช้เคสโทรศัพท์แบบโลหะ จะมีผลต่อสัญญาณเครือข่าย เราขอแนะนำให้คุณถอดเคสโทรศัพท์แบบโลหะออก หรือใช้เคสพลาสติกหรือหนัง
  3. เปลี่ยน SIM การ์ด และตรวจสอบว่ามีสาเหตุจาก SIM การ์ดหรือไม่
  4. ปัจจุบันการ์ดของผู้ให้บริการบางรายมีขีดจำกัดของปริมาณการใช้ข้อมูลสำหรับการ์ดแพ็คเกจปริมาณการใช้ข้อมูลที่ออกจำหน่ายโดยผู้ให้บริการ หากเกินขีดจำกัดของปริมาณการใช้ข้อมูลรายเดือน ผู้ให้บริการจะจำกัดความเร็วในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามจากผู้ให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าเกินขีดจำกัดของปริมาณการใช้ข้อมูลหรือไม่

 • ฉันจะทำอย่างไรหากระหว่างโทรศัพท์ เสียงขาดหายเป็นช่วงๆ

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  1. หากสัญญาณในการโทรไม่ดี เราขอแนะนำให้คุณวางสายโทรศัพท์แล้วโทรอีกครั้ง
  2. สภาพแวดล้อมของเครือข่ายไม่ดี เช่น สัญญาณอ่อน สัญญาณไม่เสถียร เป็นต้น ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการติดต่อสื่อสารที่ดี โปรดลองเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเครือข่าย
  3. หากมีรถไฟความเร็วสูงหรือถนนไฮเวย์อยู่ใกล้ๆ โปรดลองเปลี่ยนไปใช้สภาพแวดล้อมแบบอื่น
  4. หาก SIM การ์ดชำรุดมากหรือมีหน้าสัมผัสที่ไม่ดี ให้ใส่การ์ดอีกครั้งหรือเปลี่ยนการ์ด
  5. สำรองข้อมูลโทรศัพท์มือถือ (หมายเลขโทรศัพท์ และ SMS เป็นต้น) แล้วคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
  6. หลังจากสำรองข้อมูลโทรศัพท์มือถือแล้ว ให้รีเฟรชโทรศัพท์หรืออัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด
  ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

 • ฉันควรทำอย่างไรถ้าโทรศัพท์ค้างหรือไม่ตอบสนองขณะโทร?

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  1. เปิดและปิดโหมดเครื่องบิน แล้วกดโทรอีกครั้ง
  2. การโทรส่วนใหญ่มักได้รับผลกระทบจากเครือข่าย ลองเปลี่ยนเครือข่ายแล้วโทรอีกครั้ง
  3. ล้างพื้นหลังแอปทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มีหน่วยความจำเพียงพอ
  4. รีสตาร์ตโทรศัพท์แล้วเข้าสู่แอป ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีหน่วยความจำเพียงพอแล้วลองอีกครั้ง
  5. ป้อนการตั้งค่าแอปเพื่อล้างข้อมูลแคชแล้วลองอีกครั้ง (ขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลก่อนที่จะล้าง)

  ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

 • ฉันควรทำอย่างไรถ้าสายถูกตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ?

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  1. เปิดและปิดโหมดเครื่องบิน แล้วกดโทรอีกครั้ง
  2. ไปที่การตั้งค่า>เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต>ซิม>เปิดหรือปิดใช้งานการโทร 4G เพื่อลองอีกครั้ง
  3. การโทรส่วนใหญ่มักได้รับผลกระทบจากเครือข่าย ลองเปลี่ยนเครือข่ายแล้วโทรอีกครั้ง
  4. ลองใช้ซิมการ์ดอื่นเพื่อตรวจสอบว่าใช้งานได้ดีกว่าหรือไม่
  5. อัปเดตเฟิร์มแวร์ของโทรศัพท์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
  6. สำรองข้อมูลโทรศัพท์และคืนค่าให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
  ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

 • ฉันควรทำอย่างไรถ้าสัญญาณ Phone (1) ไม่เสถียร?

  ถ้าสัญญาณไม่เสถียร และเครือข่าย 2G/3G/4G/5G สลับกันบ่อย ๆ:
  1. หากคุณกำลังใช้เคสโทรศัพท์แบบโลหะ ขอแนะนำให้คุณถอดออก
  2. พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นหรือมีสัญญาณไม่ดี
  3. ลองเปลี่ยนซิมการ์ดเพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบว่าเป็นปัญหาของโทรศัพท์หรือซิมการ์ด
  4. ปิดและเปิดโหมดเครื่องบินเพื่อดูว่าสัญญาณกลับมาเป็นปกติหรือไม่
  5. ตรวจสอบว่าระบบโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจุบันหรือไม่ ลองอัปเดตระบบโทรศัพท์มือถือเป็นเวอร์ชันล่าสุดและดูว่าส่งผลต่อสัญญาณหรือไม่
  ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

 • ฉันควรทำอย่างไรถ้าไม่ได้ยินเสียงระหว่างการโทร?

  โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง:
  1. ตรวจสอบว่าปุ่มปิดเสียงบนการโทรเปิดอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ให้แตะเพื่อปิด
  2. ไมโครโฟนในโทรศัพท์ของคุณอาจถูกปิดกั้นหรือเกิดความเสียหายจากสิ่งแปลกปลอม ฝุ่น หรือเศษขยะ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราเพื่อทำการทดสอบและยืนยันต่อไป
  3. ตรวจสอบความแรงของสัญญาณปลายสายทั้งผู้โทรและผู้รับ สัญญาณไม่ดีที่ปลายสายทั้งสองฝั่งอาจส่งผลต่อความชัดเจนของเสียง
  4. ใช้หูฟังที่เหมาะกับโทรศัพท์ของคุณและตรวจสอบว่าอีกฝ่ายได้ยินเสียงของคุณหรือไม่
  5. อัปเดตซอฟต์แวร์โทรศัพท์
  6. รีสตาร์ตโทรศัพท์ของคุณ
  ถ้าปัญหายังเกิดอยู่ โปรดติดต่อทีมสนับสนุน Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป