ทำไมจึงไม่มีเสียงเมื่อใช้แอปของบริษัทอื่น

  1. ตรวจสอบการตั้งค่าระดับเสียง อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออาจถูกปิดเสียงอยู่ ทำให้คุณไม่ได้ยินเสียงจาก Ear (stick) ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ปรับระดับเสียงเป็นระดับที่เหมาะสม
  2. ตรวจสอบว่ายังคงมีปัญหากับแอปอื่นหรือไม่ หากไม่มี ให้ปรับการตั้งค่าเสียงภายใต้การตั้งค่าแอปเฉพาะ
  3. ตัดการเชื่อมต่อ Ear (stick) ของคุณจากอุปกรณ์ของคุณ วาง Ear (stick) ของคุณกลับเข้าไปในเคสชาร์จ ปิดเคสชาร์จ และเปิดหลังจากนั้น 5 วินาที แล้วเชื่อมต่อ Ear (stick) กับอุปกรณ์อีกครั้ง หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดนำอุปกรณ์ของคุณและหลักฐานการซื้อไปที่ศูนย์บริการ Nothing ที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอรับความช่วยเหลือ