ฉันควรทำอย่างไรหากระดับเสียงเรียกเข้าเบาเกินไป

หากระดับเสียงเบาหรือค่อยกว่าปกติ ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้ 1. ทดสอบแอปอื่นเพื่อดูว่าเป็นปัญหาเฉพาะของแอปหรือของ Ear (stick) 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับเสียงของสื่อในอุปกรณ์ของคุณไม่ต่ำเกินไป หรือเพิ่มระดับเสียงให้ดังขึ้น 3. ยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อหูฟังอีกครั้ง 4. รีเซ็ตอุปกรณ์