ทำไมจึงมีเสียงรบกวนเมื่อใช้แอปของบริษัทอื่น

  1. ตรวจสอบว่ายังคงมีเสียงรบกวนกับแอปอื่นหรือไม่ หากไม่มี แสดงว่าเป็นเพราะความเข้ากันได้ของแอป
  2. คุณภาพของไฟล์เสียงหรือประสิทธิภาพของเครื่องเล่นสื่ออาจทำให้เกิดปัญหานี้ เปลี่ยนไปใช้ไฟล์หรือแหล่งเสียงอื่นเพื่อยืนยัน หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดนำอุปกรณ์ของคุณและหลักฐานการซื้อไปที่ศูนย์บริการ Nothing ที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอรับความช่วยเหลือ