ทำไมหูฟังจึงปรับโดยอัตโนมัติทั้งๆ ที่ไม่ได้กด

  1. ลองกดที่ส่วนที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้องอีกครั้ง
  2. วางหูฟังลงในเคสชาร์จ ปิดเคส แล้วเปิด จากนั้นสวมหูฟังเพื่อทดสอบอีกครั้ง