ฉันควรทำอย่างไรหากหูฟังชาร์จไม่เต็ม

หากหูฟังของคุณชาร์จไม่เต็ม โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ก่อนอื่นให้ชาร์จหูฟังต่อเนื่องนานกว่า 4 ชั่วโมง แล้วตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่
2. ใช้อะแดปเตอร์มาตรฐานและสายอื่นเพื่อชาร์จ
3. ชาร์จหูฟังและเคสชาร์จในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0°C ถึง 45°C เพื่อประสิทธิภาพในการชาร์จสูงสุด หากอุณหภูมิต่ำหรือสูงเกินไป อาจเป็นการยากที่จะชาร์จหูฟังหรือเคสชาร์จได้

หากการแก้ไขปัญหาข้างต้นไม่ได้ผล โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Nothing เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม