ฉันควรทำอย่างไรหากเคสชาร์จไม่ชาร์จ

หากเคสชาร์จไม่ชาร์จ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ตรวจสอบว่ามีฝุ่นผงอยู่ภายในพอร์ตชาร์จของเคสหรือไม่
2. เปลี่ยนสายชาร์จและที่ชาร์จทั้งหมด แล้วลองอีกครั้ง
3. เสียบปลั๊กเข้าออกหลายครั้งและตรวจดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่
4. หากวิธีการข้างต้นไม่ได้ผล โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Nothing เพื่อขอเปลี่ยนสินค้า