การแก้ไขปัญหา

ALL
  1. ALL
  2. Nothing phone (1)
  3. Nothing ear (1)

ปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชันของแอป

แอปพลิเคชัน

ปัญหาในการเชื่อมต่อ Bluetooth

ปัญหาการโทรและเครือข่าย

กล้อง

ปัญหาเกี่ยวกับการชาร์จ

การเชื่อมต่อ

ปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชัน

ฟังก์ชันและการตั้งค่า

ปัญหาเกี่ยวกับไมโครโฟน

พลังงานและการชาร์ต

ปัญหาของระบบ

เสียง

ปัญหาเกี่ยวกับเสียง

อื่น ๆ